Verloop van de kindertherapie:

Na aanmelding door ouders, per telefoon of email, vindt er een intakegesprek plaats. Het kind is niet bij dit gesprek aanwezig, zodat ouders vrijuit kunnen praten over de problemen en de gewenste veranderingen. Ter voorbereiding op dit gesprek wordt ouders gevraagd om de vragenlijst  in te vullen.

Na het intakegesprek met ouders, komt het kind gemiddeld tussen de 5 en 15 keer een uur naar therapie. In het begin zal dit wekelijks zijn.

Afhankelijk van het probleem en de voortgang kunnen er na verloop van tijd wat langere periodes tussen de sessies zitten.

Verloop van de jongerentherapie

Meestal worden jongeren tot 18 jaar door hun ouders aangemeld. In overleg stemmen we af wie er zal worden uitgenodigd voor het intake gesprek. Alleen de jongere of samen met ouders. Volgens de rechten van het kind mogen jongeren vanaf 16 jaar, die in staat zijn goed over hun eigen situatie te oordelen, zichzelf aanmelden. Wanneer dit het geval is wordt in het eerste contact besproken of het in het belang van de jongere is om ouders bij de intake te betrekken.

Vanaf 18 jaar mogen jongeren volledig zelf beslissen over de hulp die zij wensen. Zij melden zichzelf aan en bepalen samen met de therapeut hoe de therapie eruit zal gaan zien.

Na iedere 5 afspraken wordt geëvalueerd of de therapie goed aansluit en voldoende effectief is.

Kosten van de therapie:

  • Intake / oudergesprek: € 95
  • Kinder- & jongerentherapie per sessie: € 95
  • Afspraken in de avonduren (vanaf 18.00 u): € 115
  • Eventueel overleg met school of andere instanties € 45 (30 min)

Vergoeding zorgverzekering

Kinder- en jongerentherapie wordt niet vergoed door de basisverzekering. Veel zorgverzekeringen vergoeden de integratieve kinder- of jongerentherapie (deels) vanuit de Aanvullende of Complementaire verzekering. Via deze link kunt u een indruk krijgen wat uw verzekeraar vergoedt. Aan deze informatie kan geen recht worden ontleent.

Het is aan te bevelen om zelf vooraf bij de zorgverzekeraar te informeren of een deel van de therapie vergoed wordt. Ook wanneer de verzekeraar niet terug te vinden is in het overzicht. De verzekeraar zal mogelijk vragen naar de volgende gegevens:

  • Beroepsvereniging VIT; vereniging van integraal therapeuten.
  • Lid van koepelorganisatie RBCZ
  • Lid van SKJ
  • Prestatiecode 24504
  • Lid van samenwerkende EMDR therapeuten Nederland: emdr-therapeuten.nl

Kwalificaties:

De praktijk wordt eens per 5 jaar op kwaliteit getoetst door een onafhankelijke visitatiecommissie. In november 2018 heeft de laatste visitatie plaatsgevonden en is de praktijk als uitstekend beoordeeld door AVAR visitatiebureau. Voor meer informatie over kwalificaties van de therapeut kunt u ook kijken op de website van de beroepsvereniging www.vit-therapeuten.nl.

De dienstverlening van Op de Gele Weg valt onder de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg (wkkgz). Mocht u ergens niet tevreden over zijn, dan hoor ik dat graag van u. In navolging van de wet is de praktijk aangesloten bij geschillen instantie SCAG. 

Op de Gele Weg is gehouden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er wordt zorgvuldig en volgens de privacywetgeving omgegaan met uw gegevens.

Contactformulier

Mocht er binnen een dag na invullen van het contactformulier geen reactie zijn ontvangen, controleer dan of de mail in de spamfilter terecht is gekomen.