Alle kinderen die opgroeien ervaren gevoelens van angst/ bang zijn. Bang voor donker, voor verlies, voor onweer, voor alleen zijn, angst voor de dood en ga zo nog maar even door. De meeste gevoelens van angst zijn normaal, het lukt ouders om hun kind te troosten en gerust te stellen. Vaak zijn het bepaalde perioden waarin kinderen gevoelens van angst voelen. Angsten leren doorstaan is nodig en nuttig om te leren wat gevaarlijk is en wat niet. Meestal gaan deze perioden weer voorbij. Bij verschillende leeftijden horen verschillende angsten.

Jongere kinderen kunnen nog niet goed onderscheid maken tussen wat fantasie is en wat niet, dit loopt lange tijd nog in elkaar over. Nabijheid en geruststelling van de ouder(s), erkenning geven en troost helpen om het kind door het gevoel heen te begeleiden. Want, voor kinderen is angst heftig. Liefdevolle steun is dus belangrijk. Het kind zal leren dat het een angstig gevoel weer voorbij gaat.

Regelmatig komt het voor dat het een kind niet lukt om zelf te leren gevoelens van angst te doorstaan en verdragen, ondanks liefdevolle steun van de ouders. Het kan gebeuren dat ouders en kind in een vicieuze cirkel terecht komen. Niets lijkt te helpen. Dit kan een machteloos gevoel geven voor allemaal.

Er zijn ook kinderen die na een gebeurtenis bang zijn geworden, dit is voor veel ouders vaak goed te begrijpen. Lang niet altijd is dit zo en soms is de oorzaak onduidelijk. Wanneer je merkt dat je kind echt last heeft van de angst of je zelf niet meer weet hoe je kunt reageren, kun je er voor kiezen hulp in te schakelen.

Kinderen en angst: Integratieve kindertherapie

Wanneer een kind met een angstprobleem in therapie komt, is het afhankelijk van het kind hoe hij of zij dit aan wil pakken. Sommige kinderen willen direct aan de slag en weten precies waar het bange gevoel zit. Andere kinderen kiezen voor een andere manier om hun angstige gevoel op te lossen en gaan via fantasiespel hun krachten ontdekken om angst weer aan te kunnen. Soms duurt het even voordat een kind kan zeggen waar het bang voor is, en is dit al een overwinning op zichzelf. Bang kan ook een gevoel zijn. Regelmatig ontdekt een kind dat angst ook belangrijk is, want als je nooit bang bent doe je misschien wel gevaarlijke of rare dingen? Zo verkennen we in de therapie alle kanten van angst, de enge, maar ook de spannende leuke kanten!

In het oudergesprek is er aandacht voor ouders hoe zij omgaan met angst. Hoe zij reageren, wat zij herkennen en hoe zij met hun eigen angstgevoelens omgaan (mogen ze er zijn, of liever niet). Wanneer bespreek je iets met je kind en hoe doe je dit? Waar ga je wel op in en op wat niet?

Door ook met ouders hier in te verkennen wat past in de aanpak en hoe zij graag willen reageren, kunnen angstgevoelens minder worden of zelfs verdwijnen.