Gevoeligheid komt voor in allerlei vormen en combinaties. Gevoelig voor sfeer, stemming en emoties, voor geluid, licht, drukte, voor goedkeuring, harmonie, voor recht en onrecht, voor stofjes, kleuren, geuren, intonatie, mimiek, etc.

Kinderen die in hoge mate gevoelig zijn ervaren dit versterkt, vergroot en versneld. Naast hun hoge mate van gevoel(igheid) zijn het vaak opmerkzame kinderen met oog voor detail. Ze nemen de meest subtiele dingen waar en doen daardoor veel indrukken op.

Als ik het internet raadpleeg kom ik vele benamingen tegen die op deze kinderen van toepassing zouden kunnen zijn. Het hoog sensitieve kind, het hoog gevoelige kind, het hoog gevoelige & strong willed kind, het hypersensitieve kind, het nieuwetijdskind…

Het hoog sensitieve kind in de kindertherapie praktijk.

In mijn praktijk voor kindertherapie ontmoet ik met regelmaat kinderen die last hebben van hun eigen intense gevoelsleven. Het belemmert hen om zich blij en ontspannen te kunnen voelen. Bij sommigen heeft dit zijn weerslag naar binnen (ze voelen zich naar), bij anderen naar buiten (ze gedragen zich onhandig of ongewenst). En wanneer het echt verwarrend wordt beiden.

Ondanks de overeenkomstige kenmerken die passen bij het hoog gevoelige of hoog sensitieve kind, ervaart ieder kind dat mijn speel en praat kamer binnenloopt zijn eigen probleem.

Saar van 12 geeft aan dat ze zich anders voelt en dat vindt ze niet fijn. Cas van 5 komt elke dag bleek en oververmoeid uit school. Mark van 8 vindt dat de kinderen altijd zo oneerlijk zijn, Mirthe van 9 vindt de hele wereld oneerlijk. Fien van 11 wil graag iedereen blij maken en kan het niet goed verdragen wanneer dat niet lukt. Daan van 7 vindt dat hij te snel huilt. Kleding prikt, de klas is te druk, mijn moeder is sip, mijn vriendin is boos, het is zo vol in mijn hoofd, het is zo vol in mijn lijf, het is allemaal teveel…….

Integratieve kindertherapie

De kracht van de integratieve kindertherapie is dat deze specifiek wordt afgestemd op het individuele kind met zijn of haar probleem. Welke benaming het beste past bij de klachten van het kind of de zorgen van de ouders is daardoor niet zo belangrijk. Dus of het nou hoog sensitief is of hoog gevoelig, hypersensitief of iets anders, het gaat om een kind met veel gevoel dat een probleem heeft. En daar kan iets aan gedaan worden.

Samen met het kind ga ik op onderzoek wat precies het probleem is. Waar, wanneer en op welke manier al dat gevoel precies tot uiting komt en wat dit met het kind doet. Wat zijn de fijne kanten ervan en wat de vervelende of moeilijke. Vervolgens help ik het kind te ontdekken hoe hij of zij hiermee om kan gaan op een manier die bij hen past en prettig is.

Ouders en gevoelige kinderen

In de oudergesprekken is er aandacht voor hoe ouders om kunnen gaan met de gevoeligheid van hun kind. Veel ouders zien ook bepaalde kenmerken of gedragingen van zichzelf terug in hun kind. Door hier wat uitgebreider over in gesprek te gaan komt er ruimte om een bewuste opvoedaanpak te ontwikkelen. Hierdoor ervaren ouders meer grip en ontspanning in de opvoeding.