Dat een scheiding impact heeft op een kind heeft is een gegeven. Op welke manier, op welk moment en in welke mate een kind op de scheiding reageert is niet altijd hetzelfde. Sommige kinderen reageren direct met verdriet, boosheid en misschien ook wel opluchting. Er zijn ook kinderen die hun emoties uitstellen totdat hun ouders weer sterk genoeg zijn om hen te kunnen troosten en steunen. En er zijn kinderen die bij elke ontwikkelingssprong weer nieuwe gevoelens en gedachten laten zien ten aanzien van de scheiding, bijvoorbeeld wanneer de puberteit zich aandient.

Scheiding en ouderschap

In de kindertherapie praktijk komen kinderen van ouders die zich zorgen maken en graag willen dat het goed gaat met hun kind. Zo ook ouders die gescheiden zijn of gaan scheiden. Ouders zijn bijvoorbeeld bezorgd dat de problemen van hun kind het gevolg zijn van de scheiding. Of ze voelen zich machteloos en gefrustreerd omdat zij de diepgaande emoties die hun kind ervaart niet kunnen wegnemen en oplossen. Soms gaat dit gepaard met schuldgevoel en schaamte.

Of een kind problemen ontwikkelt na de scheiding is voor een groot deel afhankelijk van de manier waarop ouders hun ouderschap vormgeven nu zij geen liefdespartners meer zijn. Ze blijven samen ouders en zijn via hun kind(eren) onherroepelijk aan elkaar verbonden. Juist wanneer emoties nog erg aan de oppervlakte liggen kan dit best ingewikkeld zijn. Het zoeken naar een nieuwe balans vergt inspanning, tijd en moeite.

Integratieve kindertherapie

Wanneer een kind problemen ervaart kan integratieve kindertherapie helpen. De therapeut gaat samen met het kind op zoek naar een oplossing die past bij zijn of haar probleem. De klacht of het probleem van het kind zelf is leidend in de therapie.

 

In de therapie is erkenning voor de realiteit (je kunt de keuzes van je ouders niet veranderen) en aandacht voor de mogelijkheden die het kind zelf heeft om op een goede manier met de situatie om te gaan. Er is aandacht voor verwerking en het vinden van een stabiele positie in het veranderde gezin. Dit kan kort na de scheiding maar ook wanneer ouders al langere tijd uit elkaar zijn.

In de oudergesprekken worden de behoeften van het kind en hoe deze door beide ouders gesteund kunnen worden, besproken. Hierbij is aandacht voor het proces en de mogelijkheden van de ouders op dat moment. Wanneer ouders wat meer ondersteuning willen bij het vinden van een nieuwe balans is ouderbegeleiding mogelijk.