Problemen van kinderen kunnen zich uiten op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door nare gevoelens of gedachten, lichamelijke klachten, slaapproblemen en lastig gedrag. Soms lukt het niet deze zelf op te lossen. Dan kan integratieve kindertherapie uitkomst bieden. Integratieve kindertherapie kan ingezet worden bij diverse problemen en klachten. Bijvoorbeeld;

  • Emotionele problemen: angsten, onzekerheid, moeite met nieuwe situaties, rouwverwerking, traumaverwerking, problemen als gevolg van de scheiding van ouders of ten gevolge van ernstige ziekte van een dierbare…
  • Gedragsproblemen: woedeaanvallen, agressie, liegen, negatieve aandacht vragen…
  • Ontwikkelingsfaseproblemen: problemen met eten, slapen, contact maken, omgaan met  veranderingen die horen bij de stap naar het voortgezet onderwijs, (ontluikende) puberteit, identiteitsontwikkeling…
  • Lichamelijke en psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn, innerlijke onrust…
  • Opvallende gevoeligheid; voor sfeer, emoties van anderen, geluiden, drukte of andere prikkels…

De therapie

Tijdens de kindersessies onderzoek ik wat de klacht en wens van het kind is en hoe hij of zij het probleem wil en kan aanpakken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende spelmaterialen, oefeningen, verhalen en alles wat het kind verder wil gebruiken. EMDR kan onderdeel zijn van de therapie.

Sommige kinderen vinden het fijn om te praten, anderen spelen liever. Op een manier die past bij het kind, werken we toe naar een passende aanpak en oplossing. De therapie is kortdurend en intensief (bij aanvang wekelijks en in totaal maximaal 15 sessies).

Ouders

Om een kind zo goed mogelijk te kunnen helpen zijn ouders onmisbaar. Daarom maken oudergesprekken voor kinderen tot en met 16 jaar onderdeel uit van de therapie. Gemiddeld is er na iedere vijf sessies met een kind een gesprek tussen therapeut en ouders.

In sommige situaties is het wenselijk dat ook ouders hulp of ondersteuning krijgen. Dat kan zijn op verzoek van de ouder(s) zelf of op advies van de therapeut. Dan is ouderbegeleiding mogelijk.

Onder deze link is uitleg en informatie te vinden voor kinderen.